پرایمر زینک اتیل سیلیکات
رنگ مقاوم حرارتی 200 درجه

مشخصات فیزیکی

فام : بدون محدودیت

براقیت: نیمه براق

درصد حجمی مواد جامد:37 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.08 ± 0.05

پوشش تئوری :13 ± 1 m²̷ lit(20µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جا به جایی: 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: بعد از حرارت بالا

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25 : 4- 2 ساعت

زمان انبارداری:در ظروف اصلی و دمای 40 – 5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

 

طریقه مصرف:ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پوشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10 – 40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80 % باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد.

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ سیلیکون اکریلیک مقاوم تا دمای 200 درجه سانتی گراد می باشد و شامل مشخصات ذیل می باشد.

مقاومت خوب در برابر عوامل جوی خورنده با پرایمر مناسب

مقاومت دمایی 200 درجه سانتیگراد

مورد استفاده در دودکش های کوره ها تا 200 درجه

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا : (فشار 3 -4 اتمسفر)( دهانه نازل 1.6 – 1.8 mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

رنگ مقاوم حرارتی 400 درجه

مشخصات فیزیکی

فام:مشکی – نقره ای

براقیت: نیمه براق

درصد حجمی مواد جامد:30 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.12 ± 0.05

پوشش تئوری:12 ± 1 m²̷ lit(20µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جا به جایی: 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: بعد از حرارت بالا

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 4- 2 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه ( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10- 40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ سیلیکون اکریلیک مقاوم تا دمای 400 درجه سانتی گراد می باشد و شامل مشخصات ذیل می باشد.

مقاومت خوب در برابر عوامل جوی خورنده با پرایمر مناسب

مقاومت دمایی 400 درجه سانتی گراد

مورد استفاده در دودکش های کوره ها و سطوح داغ لوله ها تا 400 درجه

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: (فشار 3- 4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.6 – 1.8 mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

رنگ مقاوم حرارتی 600 درجه

مشخصات فیزیکی

فام: نقره ای

براقیت : نیمه براق

درصد حجمی مواد جامد:30 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25: 1.10 ± 0.05

پوشش تئوری:12 ± 1 m²̷ lit (20µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: بعد از حرارت بالا

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 4 – 2 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10 -40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ سیلیکون آلومینیوم مقاوم تا دمای 600 درجه سانتی گراد می باشد و شامل مشخصات ذیل می باشد.

مقاومت خوب در برابر عوامل جوی خورنده

مقاومت دمایی 600 درجه سانتی گراد

مورد استفاده در دودکش های کوره ها و سطوح داغ لوله ها تا 600 درجه

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: ( فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.6 -1.8 mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)