پرایمر زینک ریچ اپوکسی دو جزیی

مشخصات فیزیکی

فام:طوسی

براقیت:مات

درصد حجمی مواد جامد: 2±62

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25: 2.25±05

پوشش تنوری:   ( 6±1     M²lit(70µD.F.T

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه(درجای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:ابتدا دو جز را جداگانه همزده سپس هاردنر(جز) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ( جز) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دقت شود در طول پاشش رنگ آن را به طور مداوم جهت جلوگیری از      ته نشین شدن پودر روی هم زد.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول: این محصول به صورت دو جزیی بوده و پودر روی موجود در آن سطح را از خوردگی محافظت می کند و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت سایشی و شیمیایی خوب

مقاومت عالی در برابر آب

چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز

مقاومت عالی در برابر خوردگی

این محصول در سیستم های رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیط های خورنده صنعتی استفاده میشود. به دلیل تشکیل نمکهای روی در هوای آلوده بایستی از رنگ رویه در سیستم استفاده نمود.

آماده سازی سطح: سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گردو غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و آن را تا تمیزی سطح Sa2.5  Sa3 سند بلاست نمود. پروفایل مورد نیاز برای اجرای این پرایمر 25-50 میکرون می باشد.

طریقه کاربرد: برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری هوا: (فشار 3-4اتمسفر) (دهانه نازل   (1.8-1.6MM

اسپری بدون هوا: (فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل0.43-0.53MM)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

پرایمر زینک فسفات اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام:طوسی- سفید

براقیت:مات

درصد حجمی مواد جامد: 56±2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.54 ± 0.05

پوشش تنوری:  7 ± 1  M²̷ Lit (70µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی:3 ساعت

زمان خشک شدن برای جا به جایی:6-8ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-50 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر(جز B) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان میتوان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد. دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نطقه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول به صورت دو جزیی بوده و حاوی پیگمنت ضد خوردگی زینک فسفات می باشد و با هاردنرپلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب

چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز

مقاومت عالی در برابر خوردگی این محصول در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیطهایی با خورندگی کم و متوسط استفاده میشود.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گردو غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه ی کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری هوا: (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 -2 mm)

اسپری بدون هوا: (فشار6-7 اتمسفر ) (دهانه نازل 0.43-0.53mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

پرایمر زینک کرومات اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام:زرد- سبز

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد :50 ± 2

دانسیته رنگ وهاردنر در دمای 25: 41.5 ± 0.05

پوشش تنوری:6 ± 1 m²̷ lit (70µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی:3ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل:7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا دو جز را جداگانه هم زده و سپس هاردنر(جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جز A ) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این پرایمر به صورت دو جزیی بوده و حاوی پیگمنت ضد خوردگی زینک کرومات می باشد و با هاردنر پلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب

چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز

مقاومت عالی در برابر خوردگی

این محصول در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیطهای با خورندگی بالا و متوسط استفاده می شود.

در محیطهای بسته داخلی به صورت تک لایه استفاده می شود.

آماده سازی سطح:سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گردو غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8-2mm )

اسپری بدون هوا ( فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.457-0.660 mm )

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

پرایمر اپوکسی M.I.O - HB

مشخصات فیزیکی

فام:طوسی- مشکی متالیک

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد:65 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25: 1.6 ± 0.05

پوشش تنوری:5 ± 1 m² ̷ lit (100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 3ساعت

زمان خشک شدن برای جا به جایی:6-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جز B) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید . دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد.

مشخصات عمومی محصول:

این پرایمر به صورت دو جزیی بوده و حاوی پیگمنت سدکننده اکسید آهن میکایی (M.I.O) می باشد و با هاردنر پلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب

چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز

دارای مقاومت عالی در برابر عوامل خورنده محیطی

دارای مقاومت عالی در برابر سایش و ضربه

این محصول در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیطهای با خورندگی بالا و متوسط استفاده می شود . و همچنین در محیطهای خشک و مغروق در آب مورد استفاده قرار می گیرد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: ( فشار3-4 اتمسفر ) (دهانه نازل2-2.2mm )

اسپری بدون هوا : ( فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.457 -0.660mm )

غلتک

پرایمر اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام:بدون محدودیت

براقیت:مات

درصد حجمی مواد جامد:57 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.4 ± 0.05

پوشش تئوری:8± 1m²̷ lit(70µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی:3ساعت

زمان خشک شدن برای جا به جایی:6-8ساعت

زمان خشک شدن کامل:7روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8ساعت

زمان انبارداری:در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB ) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA ) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول :

این پرایمر به صورت دو جزیی بوده و حاوی انواع پیگمنت های ضد خوردگی می باشد و با هاردنرپلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب

چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز

مقاومت عالی در برابر خوردگی

این محصول در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیطهای با خورندگی کم و متوسط استفاده می شود. در محیط های بسته داخلی به صورت تک لایه استفاده می شود.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاه های ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: (فشار3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 - 1.6 mm )

اسپری بدون هوا : (فشار 6- 7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.43-0.53mm )

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

رنگ میانی اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت:نیمه مات

درصد حجمی مواد جامد:54 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.4 ± 0.05

پوشش تئوری :7 ± 1m² ̷ lit(70µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی:3ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6-8ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان انبارداری : در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این رنگ به صورت دو جزیی بوده و حاوی انواع پیگمنت های ضدخوردگی می باشد و با هاردنر پلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی

چسبندگی عالی به پرایمر

مقاومت عالی در برابر خوردگی

این محصول به عنوان رنگ میانی در سیستم های رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیط های با خورندگی بالا و متوسط استفاده می شود.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظررا باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاه های ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 -1.6mm)

اسپری بدون هوا: (فشار6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.43 – 0.53mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

رنگ میانی اپوکسی M.I.O

مشخصات فیزیکی

فام:طوسی- مشکی متالیک

براقیت:مات

درصد حجمی مواد جامد:58 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.44 ± 0.05

پوشش تئوری:7.5 ± 1 m²̷ lit(70µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 3 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل :7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جز B) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود . با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید . دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این پرایمر به صورت دو جزیی بوده و حاوی انواع پیگمنت های ضد خوردگی اکسید آهن میکایی ورقه ای می باشد و با هاردنر پلی آمید سخت شده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی

چسبندگی عالی به پرایمر

مقاومت عالی در برابر خوردگی

این محصول به عنوان رنگ میانی در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیطهای با خورندگی بالا استفاده می شود.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا:( فشار 3-4 اتمسفر ) (دهانه نازل 2-2.2 mm)

اسپری بدون هوا: (فشار 6-7 اتمسفر ) ( دهانه نازل 0.457 – 0.666 mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

رنگ میانی اپوکسی HB

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت : نیمه مات

درصد حجمی مواد جامد:62 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.39 ± 0.05

پوشش تئوری :5.5 ± 1 m²̷ lit(100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 3ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6-8ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه ( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ اپوکسی پلی آمید میانی HB بوده و دارای خصوصیات ذیل می باشد:

مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی

چسبندگی عالی به پرایمر

مقاومت عالی در برابر خوردگی

این محصول به عنوان رنگ میانی در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و در محیطهای با خورندگی بالا استفاده می شود.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: ( فشار 3-4 اتمسفر) ( دهانه نازل 1.8 -1.6 mm)

اسپری بدون هوا : ( فشار 6-7 اتمسفر ) ( دهانه نازل 0.43 -0.53mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

رنگ رویه اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت : نیمه براق

درصد حجمی مواد جامد:55 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.25 ± 0.05

پوشش تئوری:11± 1 m²̷ lit(50µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 3 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25 : 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25 : 10-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40 -5 درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان میتوان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ رویه اپوکسی پلی آمید می باشد و دارای خصوصیات ذیل می باشد :

مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی و عوامل جوی

چسبندگی عالی به رنگ میانی

مقاومت عالی در برابر خوردگی

مقاومت عالی در برابر ضربه و خمش

مقاومت عالی در برابر قلیاها و اسیدهای ضعیف

این محصول به عنوان رنگ رویه در سیستمهای رنگ اپوکسی و در محیطهای با خورندگی بالا و متوسط استفاده می شود.

آماده سازی سطح: سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده نمود:

اسپری با هوا : (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل1.8 – 1.6 mm)

اسپری بدون هوا: (فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.43 -0.53mm)

غلتک

قلم مو( برای سطوح کوچک)

رنگ کولتار اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام:مشکی – قهوه ای

براقیت: براق

درصد حجمی مواد جامد:58 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.2 ± 0.05

پوشش تئوری:5 ± 1 m²̷ lit(100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 4 ساعت

زمان خشک شدن برای جابه جایی: 10 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25 : 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 3-1 روز

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا کاملا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید می باشد و با خصوصیات ذیل جهت پوشش داخل لوله های آب کشاورزی و غیر شرب یا سازه های مدفون در خاک مورد استفاده قرار می گیرد و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب

مقاومت خوب در برابر پاشش روغن و حلالهای آلیفاتیک

مقاومت عالی در برابر قلیاها و اسیدهای ضعیف

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده نمود:

اسپری با هوا: (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 -2mm )

اسپری بدون هوا: ( فشار 6-7 اتمسفر ) ( دهانه نازل 0.457 -0.914)

غلتک

قلم مو( برای سطوح کوچک)

رنگ کولتار اپوکسی HB

مشخصات فیزیکی

فام:مشکی- قهوه ای

براقیت:مات

درصد حجمی مواد جامد:60 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.4 ± 0.05

پوشش تئوری:5 ± 1 m²̷ lit(100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 7 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 18 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 10 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 8 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 3- 1 روز

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جز B) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جز A) اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید . دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ کولتار اپوکسی HBمی باشد و با خصوصیات ذیل جهت پوشش داخل لوله های آب کشاورزی و غیر شرب یا سازه های مدفون در خاک مورد استفاده قرار می گیرد و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر آب و رطوبت

مقاومت خوب در برابر پاشش روغن و حلال های آلیفاتیک

مقاومت عالی در برابر قلیاها و اسیدهای ضعیف

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا : (فشار 3-4 اتمسفر ) (دهانه نازل 1.8 - 2mm)

اسپری بدون هوا : ( فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.457 – 0.914mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک )