پرایمر اپوکسی بدون حلال M.I.O

مشخصات فیزیکی

فام: مشکی متالیک

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد:100

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.7 ± 0.05

پوشش تئوری :9 ± 1 m²̷ lit (100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 6 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی : 6-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 4 روز

عمرمفید بعد از اختلاط در دمای 25: 1 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25 : 16- 8 ساعت

زمان انبارداری:در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه کرده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتیگراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول پرایمر اپوکسی بدون حلال می باشد و با خصوصیات ذیل جهت پوشش داخل لوله های آب کشاورزی و غیر شرب و یا آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب و عوامل خورنده

مقاومت خوب در برابر روغن

مقاومت عالی در برابر سایش

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 – Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری بدون هوا: ( فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.457 – 0.914mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

رنگ رویه اپوکسی بدون حلال

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت:براق

درصد حجمی مواد جامد: 100

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.44 ± 0.05

پوشش تئوری:3 ± 1m²̷ lit(300µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 4 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 6- 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 4 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 1 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25 : 16 – 8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

 

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید . دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ رویه اپوکسی بدون حلال می باشد و با خصوصیات ذیل با پرایمر اپوکسی M.I.O

بدون حلال جهت پوشش داخل لوله ها و مخازن آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب و عوامل خورنده

مقاومت خوب در برابر روغن و مواد شیمیایی

مقاومت عالی در برابر سایش

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری بدون هوا: (فشار 6-7 اتمسفر) (دهانه نازل 0.457 – 0.914mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)