سیلر اپوکسی

مشخصات فیزیکی

فام : بیرنگ

براقیت : مات

درصد حجمی مواد جامد :30 ± 2

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:0.98 ± 0.05

پوشش تئوری :3 m²̷ lit(100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی :4-6 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25 : 4-3 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 16-8 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 سانتی گراد به مدت 12 ماه( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر( جزB) را با توجه به در صد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید . دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول سیلر اپوکسی می باشد که جهت پر نمودن خلل و فرج سطح بتن و آماده نمودن سطح جهت رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: ( فشار 3-4 اتمسفر) ( دهانه نازل 1.8- 4.2mm)

اسپری با هوا: ( فشار 7-6 اتمسفر) ( دهانه نازل 0.457-0.914mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

پرایمر اپوکسی کف

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد: 100

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.7 ± 0.05

پوشش تئوری:2 m²̷ lit (500µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 16-8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 4 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 2 ساعت

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 24-10 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول پرایمر اپوکسی کف می باشد و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب و عوامل خورنده

مقاومت خوب در برابر روغن

مقاومت عالی در برابر سایش

مقاومت مکانیکی خوب

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

کاردک مخصوص(SQUEEGEE)

غلتک

رنگ میانی اپوکسی کف

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد: 100

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.5 ± 0.05

پوشش تئوری:2m²̷ lit(500µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 8-6 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 30-25 دقیقه

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 24-10 ساعت

زمان انبارداری : در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود. با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول :

این محصول رنگ میانی اپوکسی کف می باشد و باعث افزایش چسبندگی بین لایه ها می شود و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب و عوامل خورنده

مقاومت خوب در برابر روغن

مقاومت عالی در برابر سایش

مقاومت مکانیکی خوب

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

کاردک مخصوص (SQUEEGEE)

غلتک

 

رنگ رویه اپوکسی کف

مشخصات فیزیکی

فام : بدون محدودیت

براقیت: نیمه براق

درصد حجمی مواد جامد: 100

دانسیته رنگ و هاردنر در دمای 25:1.45 ± 0.05

پوشش تئوری:2m²̷ lit(500µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی:10-16 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 7 روز

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای 25: 30-25 دقیقه

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 24-10 ساعت

زمان انبارداری : در ظروف اصلی و دمای 40- 5 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا دو جز را جداگانه همزده و سپس هاردنر (جزB) را با توجه به درصد اختلاط ذکر شده بر روی لیبل به رنگ (جزA) اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از 20 دقیقه با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود . با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقدار رنگی را که در این مدت زمان می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید. دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ رویه اپوکسی کف می باشد و باعث افزایش چسبندگی و شامل مشخصات ذیل می باشد:

مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب و عوامل خورنده

مقاومت خوب در برابر روغن

مقاومت عالی در برابر سایش

مقاومت مکانیکی خوب

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده نمود:

کاردک مخصوص(SQUEEGEE)

غلتک