پرایمر زینک فسفات الکیدی

مشخصات فیزیکی

فام : سفید

براقیت : مات

درصد حجمی مواد جامد:54 ± 2

دانسیته رنگ در دمای 25:1.5 ± 0.05

پوشش تئوری:10.8 m²̷ lit(20µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 24 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 4 روز

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 24 ساعت

زمان انبارداری:در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا کاملا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80 % باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول پرایمر زینک فسفات الکیدی می باشد که در محیط های با خورندگی کم تا متوسط در سیستم های الکیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

سهولت اجرا و اعمال لایه بعدی از مشخصه های آن می باشد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سندبلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: ( فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 -4.2 mm)

اسپری با هوا: ( فشار7-5 اتمسفر) (دهانه نازل 0.38 -0.53mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

پرایمر زینک کرومات الکیدی

مشخصات فیزیکی

فام: زرد

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد:53 ± 2

دانسیته رنگ در دمای 25:1.5 ± 0.05

پوشش تئوری:5.3 m²̷ lit(100µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل : 4 روز

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 8 ساعت

زمان انبارداری : در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10 -40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول با پیگمنت ضد خوردگی زینک کرومات در محیط های با خورندگی کم تا متوسط در سیستم های الکیدی سازه فلزی را در مقابل خوردگی محافظت می کند.

سهولت اجرا و اعمال لایه بعدی از مشخصه های آن می باشد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3  سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا : (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8- 4.2 mm)

اسپری با هوا: ( فشار 7-5 اتمسفر) ( دهانه نازل 0.38 -0.53 mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

پرایمر سرنج الکیدی

مشخصات فیزیکی

فام: نارنجی

براقیت : مات

درصد حجمی مواد جامد:85 ± 2

دانسیته رنگ در دمای 25:2.6 ± 0.05

پوشش تئوری :8m²̷ lit (70µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی : 6 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 12 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 6 روز

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 4 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80 %باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد.

مشخصات عمومی محصول:

این محصول پرایمر سرنج الکیدی می باشد که برای سطوح فلزی در محیط های با خورندگی کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. دارای خصوصیات زیر می باشد:

دارای درصد جامدات بالا

دوام بالا

قابلیت اجرایی عالی

دارای خاصیت ضد خوردگی بالا به دلیل زیاد بودن سرب در آن

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 – 4.2mm)

اسپری با هوا : (فشار 7-5 اتمسفر) (دهانه نازل 0.38 -0.53 mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

پرایمر اخرایی الکیدی

مشخصات فیزیکی

فام: اخرایی

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد: 56 ± 2

دانسیته رنگ در دمای 25:1.45 ± 0.05

پوشش تئوری:8.2 m²̷ lit(60µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 2 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 8 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 4 روز

زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25: 24 ساعت

زمان انبارداری : در ظروف اصلی و دمای 40- 5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف: ابتدا رنگ را کاملا همزده تا  یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول پرایمر اخرایی الکیدی می باشد و دارای خصوصیات زیر می باشد:

پرایمر ضد خوردگی خوب جهت سازه های فلزی نو و تعمیراتی

دوام خوب

سهولت اجرا

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نموده و سطح را تا تمیزی استاندارد Sa2.5 –Sa3 سند بلاست نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل 1.8 – 4.2mm)

اسپری با هوا: (فشار 7- 5 اتمسفر) (دهانه نازل 0.38 – 0.53mm)

غلتک

قلم مو (برای سطوح کوچک)

رنگ میانی الکیدی

مشخصات فیزیکی

فام : بدون محدودیت

براقیت: مات

درصد حجمی مواد جامد:60± 2

دانسیته رنگ در دمای 25:1.52 ± 0.05

پوشش تئوری:8.5 m²̷ lit(70µD.F.T)

زمان خشک شدن در دمای 25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 24 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 4 روز

زمان اعمال لایه بعدی در دمای25 : 24 ساعت

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40 – 5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه (در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ میانی الکیدی با درصد جامدات بالا می باشد که در سیستمهای رنگ الکیدی در محیط های با خورندگی کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خصوصیات زیر می باشد:

انعطاف پذیری خوب

دوام خوب

سهولت اجرا

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا : (فشار 3-4 اتمسفر) (دهانه نازل1.8 -4.2mm)

اسپری با هوا : ( 7-5 اتمسفر) ( دهانه نازل 0.38 -0.53mm)

غلتک

قلم مو(برای سطوح کوچک)

رنگ رویه الکیدی

مشخصات فیزیکی

فام: بدون محدودیت

براقیت : براق

درصد حجمی مواد جامد:50 ± 2

دانسیته رنگ در دمای 25:1.32 ± 0.05

پوشش تئوری:7.1 m²̷ lit (70µ D.F.T)

زمان خشک شدن در دمای25:

زمان خشک شدن سطحی: 1 ساعت

زمان خشک شدن برای جابجایی: 24 ساعت

زمان خشک شدن کامل: 5 روز

 زمان اعمال لایه بعدی در دمای 25 : 24 ساعت   

زمان انبارداری: در ظروف اصلی و دمای 40-5 درجه سانتی گراد به مدت 12 ماه( در جای خشک و خنک نگهداری شود)

طریقه مصرف:

ابتدا رنگ را کاملا همزده تا کاملا یکنواخت شود با توجه به نوع پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آن را همزده تا کاملا یکنواخت و آماده مصرف شود.

دمای محیط برای رنگ آمیزی 10-40 درجه سانتی گراد باشد.

دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر 80% باشد و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد

مشخصات عمومی محصول:

این محصول رنگ رویه الکیدی می باشد که با استفاده از پیگمنتهای با دوام در شرایط آب و هوای با خورندگی کم تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و دارای خصوصیات زیر می باشد:

قابلیت بالای حفظ فام و براقیت

سهولت اجرا

مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی

قابلیت سهولت اجرای لایه بعدی بعد از مدت طولانی

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار روغن و گریس و غیره تمیز نمود.

طریقه کاربرد:

برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

اسپری با هوا: (فشار 3-4 اتمسفر) ( دهانه نازل 1.8- 4.2mm)

اسپری با هوا: (فشار 7-5 اتمسفر) ( دهانه نازل 0.38- 0.53mm)

غلتک

قلم مو( برای سطوح کوچک)